Home

11709545_117015471970985_1855701902082874620_n

anbi-logo
sbb

De Huiskamer, Markt 3, 7442 EC Nijverdal.
Inloophuis voor ALLE inwoners van de gemeente Hellendoorn.

Onze officiële naam luidt Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn.

De Huiskamer is een onafhankelijk inloopcentrum waar iedereen welkom is om langs te komen voor een kop koffie of thee en een goed gesprek. De gastheren en -vrouwen ontvangen iedereen hartelijk en zorgen voor gezelligheid aan de stamtafel, waar lief en leed gedeeld kan worden.

Hoe willen we dit bereiken?

We willen dit bereiken door het aanbieden van een publieke en vrij toegankelijke ruimte voor ieder die daarvan gebruik wil maken: hulpvragers, hulpverleners, bestuurders en anderen.

In De Huiskamer kunnen TIPS en TOPS worden gedeeld, er kan worden doorverwezen, er kunnen contacten worden gelegd, cursussen gevolgd, vergaderingen worden belegd, eetgroepen georganiseerd enzovoort.

In De Huiskamer is geen consumptieverplichting, maar men kan er wel een kop koffie, thee of limonade nuttigen. Wie kan betalen geeft een vrijwillige gift, wie niet kan betalen hoeft dat niet.

Vrijwilligers zijn gastheer / gastvrouw. Indien gewenst kan een gast, die dat vraagt, in een spreekkamer zijn of haar verhaal aan hen kwijt onder vier ogen.
In De Huiskamer gesignaleerde knelpunten worden regelmatig besproken met hulpverleners, waarbij het doel is om tot goede oplossingen van problemen te komen.

Bereikbaarheid
E-mail: info@dehuiskamernijverdal.nl (óók voor uw reserveringen)
Website:
www.dehuiskamernijverdal.nl
Adres: Markt 3, 7442 EC Nijverdal
Telefoon: 06 19686280 (alleen voor rechtstreeks contact onder openingstijden met de
dienstdoende vrijwilliger. Sms en voicemail worden niet beantwoord)

Wilt u ons financieel steunen? Uw gift aan De Huiskamer is fiscaal aftrekbaar.
IBAN: NL89RABO0147430305 t.n.v. Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn.

Banner tekst