Home

hk-corona
Het kabinet heeft de corona maatregelen weer aangescherpt en dit stelde ons als bestuur voor een lastige keuze. Gaan we dicht of blijven we open? Toen we de vorige keer in maart dicht gingen, bleek er wel veel behoefte te zijn van bezoekers die anders eenzaam thuis zitten.
Aan de andere kant neemt het aantal besmettingen in de gemeente Hellendoorn weer heel snel toe en we moeten ook denken aan het beschermen van onze kwetsbare bezoekers.
Dit heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om voorlopig weer dicht te gaan.
Hoe lang dit gaat duren weten we niet, we volgen hierin weer het landelijk beleid.
We vinden het als bestuur heel jammer, dit is weer geheel tegen ons instinct om niet mensen te verbinden en geen gezelligheid te verzorgen. Maar het is nu even niet anders, de veiligheid van onze bezoekers moet voorop staan.
Hopelijk snel weer tot ziens!

 

11709545_117015471970985_1855701902082874620_n

anbi-logo
sbb

De Huiskamer, Markt 3, 7442 EC Nijverdal.
Inloophuis voor ALLE inwoners van de gemeente Hellendoorn.

Onze officiële naam luidt Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn.

Doelstelling is het opzetten en in stand houden van een inloophuis in de gemeente Hellendoorn, om daarmee voor alle inwoners een ontmoetingsruimte te bieden, gericht op ontmoeten en verbinden.

Hoe willen we dit bereiken?

We willen dit bereiken door het aanbieden van een publieke en vrij toegankelijke ruimte voor ieder die daarvan gebruik wil maken: hulpvragers, hulpverleners, bestuurders en anderen.

In De Huiskamer kunnen TIPS en TOPS worden gedeeld, er kan worden doorverwezen, er kunnen contacten worden gelegd, cursussen gevolgd, vergaderingen worden belegd, eetgroepen georganiseerd enzovoort.

In De Huiskamer is geen consumptieverplichting, maar men kan er wel een kop koffie, thee of limonade nuttigen. Wie kan betalen geeft een vrijwillige gift, wie niet kan betalen hoeft dat niet.

Vrijwilligers zijn gastheer / gastvrouw. Indien gewenst kan een gast, die dat vraagt, in een spreekkamer zijn of haar verhaal aan hen kwijt onder vier ogen.
In De Huiskamer gesignaleerde knelpunten worden regelmatig besproken met hulpverleners, waarbij het doel is om tot goede oplossingen van problemen te komen.

Bereikbaarheid
E-mail: info@dehuiskamernijverdal.nl
Website: www.dehuiskamernijverdal.nl
Adres: Markt 3, 7442 EC Nijverdal
Telefoon: 06 19686280 (alleen voor rechtstreeks contact met de
dienstdoende vrijwilliger. Sms en voicemail worden niet beantwoord)

Wilt u ons financieel steunen? Uw gift aan De Huiskamer is fiscaal aftrekbaar.
IBAN: NL89RABO0147430305 t.n.v Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn.

 

Banner tekst